Erməni dövləti

Daş dövrünün dövləti – “Böyük Ermənistan”

Nuh peyğəmbərin erməni olması, Nuhun gəmisinin qalıqlarının isə guya “Ararat” dağında tapılması, Azıx mağarasında tapılan çənə sümüyünün erməni qadınına aid olması və s. bu kimi iddialardan sonra ermənilər yenə də öz sərsəm və sarkazm doğuran iddiaları ilə dünya ictimaiyyətini şoka salmaqda davam edirlər.

Faşizmin qalib gəldiyi ölkə

Deyəsən, Ermənistanda faşizmin təbliğatının dövlət siyasəti səviyyəsinə qalxdığını dünyada, daha dəqiq desək, hələlik postsovet məkanının böyük bir hissəsində bilənlərin sayı gündən-günə artır. İrəvanın Hitlerlə əlbir olmuş şəxsi qəhrəmanlaşdırması region ölkələrinin hiddətinə səbəb olub. Ermənistanın bu hiddətə reaksiyası isə onun neonasist mahiyyətini bir daha ortaya qoyur.

Ermənistan – nasizmin icazəli olduğu ölkə

Erməni millətçiliyi və onun daşıyıcısı olan «Daşnaksutyun» 1930-cu illərin ortalarınadək SSRİ-nin dövlət təhlükəsizlik xidmətləri tərəfindən ideoloji düşmən deyil, ideya düşməni kimi qəbul olunub.