Erməni dövləti

Faşizmin qalib gəldiyi ölkə

Deyəsən, Ermənistanda faşizmin təbliğatının dövlət siyasəti səviyyəsinə qalxdığını dünyada, daha dəqiq desək, hələlik postsovet məkanının böyük bir hissəsində bilənlərin sayı gündən-günə artır. İrəvanın Hitlerlə əlbir olmuş şəxsi qəhrəmanlaşdırması region ölkələrinin hiddətinə səbəb olub. Ermənistanın bu hiddətə reaksiyası isə onun neonasist mahiyyətini bir daha ortaya qoyur.

Ermənistan – nasizmin icazəli olduğu ölkə

Erməni millətçiliyi və onun daşıyıcısı olan «Daşnaksutyun» 1930-cu illərin ortalarınadək SSRİ-nin dövlət təhlükəsizlik xidmətləri tərəfindən ideoloji düşmən deyil, ideya düşməni kimi qəbul olunub.

“Dvin şəhəri ermənilərin qədim paytaxtıdırmı?”

Dvin şəhəri Parfiyanın Armeniya (Ermənistan) əyalətinin parf mənşəli Arsakilər sülaləsindən olan Trdatın oğlu, “Kotak” ləqəbli II Xosrovun hakimiyyəti zamanı (330-338-ci illər) salınmışdı. Hesab edilir ki, bu şəhər indiki İrəvan ərazisindən təqribən 35 kilometr cənubda yerləşmişdi.