Bukinist Mendel

bukinist-mendel2

K.İ.Kazenin və O.R.Ayrapetovun abxaz separatizminə haqq qazandırmaq cəhdi

bukinist mendelGürcü-abxaz münaqişəsi 1917-1992 (Грузино-абхазский конфликт 1917-1992) K.İ.Kazeninin tərtibçiliyi, O.R.Ayrepetovun kitaba söz ardı ilə 2013-сü ildə “Yevropa” nəşriyyatında çap edilib. “Yevrovostok” seriyasından nəşr edilən bu kitab, müqəddiməsində qeyd olunur ki, millətlərarası qarşılıqlı münasibətlərin uzun və mürəkkəb tarixinin ən ümumi konturlarını cızmaq imkanıdır. Kitabda Rusiya imperiyasının dağılmasından gürcü-abxaz müharibəsinin başlanmasına kimi Abxaziyanın milli problemi ilə bağlı olan nəşr olunmuş çıxış, sənəd və xatirələrdən fraqmentlər yer alıb. 

Mark-Bliev-Cənubi-Osetiya

Cənubi Osetiya-Gürcüstan münasibətləri Blievin birtərəfli baxışında

Mark Bliev Cənubi OsetiyaMark Blievin “Cənubi Osetiya: Rusiya-Gürcüstan münasibətlərinin toqquşmasında” (Южная Осетия: в коллизиях российско-грузинских отношений) kitabı 2013-cü ildə Moskvada 1000 nüsxə tirajla çap olunmuşdur. Rusiya Federasiyasının Şərəf ordeni ilə təltif edilmiş, tarix elmləri doktoru Bliev, Şimali Osetiya Dövlət Universitetinin kafedra müdiridir. 

bukinist-mendel

Şirokoradın federallaşma resepti

bukinist mendel

Rusiyalı müəllif Aleksandr Şirokoradın “Gürcüstan: Zaqafqaziya dalanı?” (Грузия: Закавказский тупик?) adlı kitabı 2010-cu ildə Moskvanın “Veçe” nəşriyyatında 5000 tirajla çap olunmuşdur.

BUKINIST-MENDEL

Hyundai Santa Fe, Honda CR-V, Mitsubishi Outlander və Mazda CX-5 ilə Moskvadan… Dağlıq Qarabağa

BUKINIST MENDELAyda 2 dəfə çıxan “Avtorevyu” adlı Rusiya jurnalı var. Bakı metrosunun stansiyalarında qəzet köşklərinin fəaliyyətinə xitam verilməzdən əvvəl, bu jurnalın nömrələrini  almaq asan idi. İndi də yəqin abunə yolu ilə əldə edə bilərsiniz bu jurnalın nüsxələrini. Ya da internetə girib http://autoreview.ru/ yazarsınız və istədiyiniz qədər bu jurnalın materiallarını oxuya bilərsiniz.