Sütun

Respublika Gününün tarixinə aid qeydlər

koshe-etibar-gulusoy

Bu gün Respublika günü kimi qeyd etdiyimiz 28 May, 1918-ci ildə Müsəlman Şərqində ilk respublika olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının ildönümüdür.

İrəvan niyə güzəştə gedildi?

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrü ilə bağlı ən çox mübahisə doğuran məsələlərdən biri, tarixi Azərbaycan torpağı olan İrəvan şəhərinin ermənilərə güzəştə gedilməsi ilə bağlıdır.

Beynəlxalq cinayət məhkəmə orqanlarının yaranması

Müasir dövrdə cinayətkarlığa qarşı beynəlxalq mübarizə (xüsusilə beynəlxalq cinayətlərə mübarizə) beynəlxalq hüququn ən mühüm vəzifələrindən birinə çevrilmişdir.

Erməni dilli Azərbaycan kitabı haqqında yazı

fuad babayevŞamaxının millət vəkili, Avronest Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Elxan Süleymanovun 2012-ci ildə “Milli Məclis” jurnalına verdiyi müsahibədən aşağıdakı iqtibasa diqqət yetirək. “Avronest PA-nın Bakı sessiyası ərəfəsində Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzi (www.aliyevheritage.org) nəfis tərtibatda “Tarixi Azərbaycan dövlətləri” kitabını nəşr etdi. Kitab Azərbaycan və ingilis dilləri ilə yanaşı, erməni, gürcü, moldav və Ukrayna dillərində də nəşr edildi.

Dərsliklərdə soyqırıma yanaşma

gunduz-300x284

1915-ci il qondarma erməni soyqrımı ilə bağlı diskussiyalar bir çox xarici ölkələrin siyasi, ictimai və elmi dairələrində artıq çoxdandır ki, siyasi alver predmetinə çevrilib. Səriştəsiz, tarixi faktları təhrif edən müəlliflər tərəfindən yazılan əksər nəşrlər müxtəlif maraqlara xidmət edir.

Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı soyqırımının tarixi kökləri

DEYANET

XIX əsrin əvvəllərində çar Rusiyası (İran və Rusiya arasında Azərbaycan ərazilərinin bölüşdürülməsinə dair 1813-cü ilin 12 oktyabrında  Gülüstan və 1828-ci ilin 10 fevralında  Türkmənçay müqaviləsi imzalandıqdan sonra) qədim Azərbaycan torpaqlarında bufer zona yaratmaq məqsədi ilə «erməni dövləti» qurmaq planını həyata keçirməyə başlamışdır.