Sütun

Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı soyqırımının tarixi kökləri

DEYANET

XIX əsrin əvvəllərində çar Rusiyası (İran və Rusiya arasında Azərbaycan ərazilərinin bölüşdürülməsinə dair 1813-cü ilin 12 oktyabrında  Gülüstan və 1828-ci ilin 10 fevralında  Türkmənçay müqaviləsi imzalandıqdan sonra) qədim Azərbaycan torpaqlarında bufer zona yaratmaq məqsədi ilə «erməni dövləti» qurmaq planını həyata keçirməyə başlamışdır.

1905 nədir..?

shahin-camalov1905 qəmdir, kədərdir, insanlıq faciəsidir…1905 bir millətin 1915-də dunyaya özünü qurban kimi təqdim etməsinin sonudur.

Şuşanın dağları başı dumanlı…

gunduz

Bu yaxınlarda İnternetdə əcnəbi foto-müxbirin Şuşada çəkdiyi fotoşəkilləri gördüm. Gözəl havası, ecazkar memarlığı, təkrarsız gözəlliyi ilə öyündüyümüz Şuşa xarabalığı xatırladırdı.

Erməni təxribatı ilə ideoloji mübarizəni necə aparmalı

mehdmdm

Ermənilərin Azərbaycan xalqına təcavüzünün tarixi kifayət qədər “zəngindir”. Etiraf etməliyik ki, bu mübarizədə qonşularımızın təcrübəsi və mütəşəkkilliyi  bizə nisbətən daha böyükdür.

Ermənilərin Şimali Azərbaycana köçürülməsinin təşkilatçısı

frearewwt

XIX əsrin əvvəllərində bаş vеrmiş I və II Rus – İrаn mühаribələri zаmаnı Rusiyаnın işğаlçı siyаsətinin həyаtа kеçirilməsində оrdu ilə yаnаşı diplоmаtlаr dа yахındаn iştirаk еtmişlər ki, bunlаrdаn dа biri А.S.Qribоyеdоv idi.