Sütun

Şuşanın dağları başı dumanlı…

gunduz

Bu yaxınlarda İnternetdə əcnəbi foto-müxbirin Şuşada çəkdiyi fotoşəkilləri gördüm. Gözəl havası, ecazkar memarlığı, təkrarsız gözəlliyi ilə öyündüyümüz Şuşa xarabalığı xatırladırdı.

Erməni təxribatı ilə ideoloji mübarizəni necə aparmalı

mehdmdm

Ermənilərin Azərbaycan xalqına təcavüzünün tarixi kifayət qədər “zəngindir”. Etiraf etməliyik ki, bu mübarizədə qonşularımızın təcrübəsi və mütəşəkkilliyi  bizə nisbətən daha böyükdür.

Ermənilərin Şimali Azərbaycana köçürülməsinin təşkilatçısı

frearewwt

XIX əsrin əvvəllərində bаş vеrmiş I və II Rus – İrаn mühаribələri zаmаnı Rusiyаnın işğаlçı siyаsətinin həyаtа kеçirilməsində оrdu ilə yаnаşı diplоmаtlаr dа yахındаn iştirаk еtmişlər ki, bunlаrdаn dа biri А.S.Qribоyеdоv idi.