Söz

Səməd Vurğun – Şuşa

Naləli bir fəryad qalxdı göylərə,
Bu Bülbül səsiydi, Cabbar səsiydi.
Bağrı qan olmuşdu Şuşanın bugün,
Bu səs anaların ah-naləsiydi.

Məmməd Araz – Ayağa dur, Azərbaycan!

Nə yatmısan, qoca vulkan, səninləyəm!
Ayağa dur, Azərbaycan, səninləyəm!
Səndən qeyri biz hər şeyi bölə billik!
Səndən qeyri biz hamımız ölə billik!

Bəxtiyar Vahabzadə – Bayraq

Torpağım üstünə kölgələr salan 
Mənim varlığımın cilası – bayraq. 
Zəfərdən doğulmuş, Göytürkdən qalan 
Qurdbaşlı bayrağın balası bayraq. 

 

Bəxtiyar Vahabzadə – Şəhidlər

 

 

Qatil gülləsinə qurban gedirkən,
Gözünü sabaha dikdi Şəhidlər.
Üçrəngli bayrağı öz qanlarıyla,
Vətən torpağına çəkdi Şəhidlər…

Şahin Fazil – Qazıntılar

 

16 aprel 2015-ci ildə görkəmli arxeoloq-tarixçi İlyas Babayevin (1935-2017) 80 yaşı münasibətilə yazılıb

 

İlyas Babayevin ugurlarıdır

İlyas Babayevin qazıntıları.

Uğur sərvətidir, uğur varıdır

İlyas Babayevin qazıntıları.