دولت ارمنی

آ. میکویان “ارمنستان بزرگ” را ایده جنایت کارانه یی خوانده است.

mikoyan

…شوینیستهای ارمنی با تکیه بر متحدان امپریالیستی خود و ژنرال سیاهکار دنیکین خولیای سقیم ایجاد ارمنستان بزرگ مشتمل بر هفت ولایت واقع در سرزمینهایی در امتداد دریای سیاه و دریای مدیترانه را در سر میپرورانند که دیگر ابعاد یک ایده جنایتکارانه یی را بخود گرفته است. اینکه مناطق مزبور خالی از وجود ارمنی ها است و ساکنین آن فقط مسلمانان میباشند نیز مایع نگرانی آنها نیست. امکان دارد ارمنستان بزرگ متکی به اراده اکثریت قاطع مردم نباشد، چرا که آن قرار است بزور اسلحه امپریالیستی تحمیل گردد و از راه پاکسازی “ارمنستان” از عناصر به اصطلاح جنایتکار و مسلمانان و بر روی ویرانی ها و اجساد اجنبی های “بیگناه” استوار و با خون آبیاری شود. یک چنین برنامه یی برای راه اندازی چنین دوزخی و موج خشونتهای وحشت انگیز دارد بصورت موفقیت آمیزی از سوی امپریالیسم متحدان پیش برده میشود که چشم امید به یافتن بهترین، خبره ترین و صادقترین جاسوسان برای خود در شخص ارمنی ها بسته اند و سعی بر آن میکنند تا بدست آنها ترکیه را غارت و به مستعمره خود و به عرصه هزینه سرمایه مالی متحدان تبدیل نمیاند….

گئورگ اصلان: “ارمنی ها سنت دولت مداری نداشته اند “

Kəlbəcər rayonunda yerləşən Xudavəng məbədi

“ن. س.وارتاپتوف” مینویسد: ” با تسلیح شدن شدن به پرچم مسیحیت (کلیسای ارمنی) در همه دوره ها مشغول نابود کردن ملتهای آلبانیای باستانی و قره باغ (آرتساخ) بخش جدایی ناپذیر آن بوده است. ” و “همانطوریکه زمانی خودشان را بطرز ماهرانه ای با شرایط تاریخی تطبیق داده و در خدمت امپراطوری بیزانس، ساسانیان ایران، خلافت عربی و مغولها بوده اند، بعدها نیز به همان طریق به صفویان و امپراتوری روسیه خدمت کرده اند.” (ن. س. وارتاپتوف،”آثار مسیحی ماورای قفقاز” به زبان روسی)

خاچاتور آبویان: “دست کم ۵۰ درصد زبان ارمنی از واژه های ترکی تشکیل شده است…”

abovyan

 خاچاتور آبویان، نویسنده، استاد زبان و بنیانگذار ادبیات معاصر ارمنی میگوید: “ملت ما در زبان محاوره یی خود نه فقط برخی واژه های آذربایجانی بلکه کل جملات را به زبان آذربایجانی به کار میبرد.” (خاچاتور آبویان، مجموعه آثار، مجلد به ۵ جلد، ایروان، انتشارات فرهنگستان علوم ارمنستان، سال ۱۹۵۰، به زبان ارمنی)