دولت ارمنی

روزنامه نگار نظامی انگلیس در باره ارمنی ها و داشناکی ها:

foto_dashnak2اسکتلند لیدل، روزنامه نگار نظامی انگلیس که در سال ١٩١٩ به قفقاز جنوبی و از جمله به قره باغ و زنگزور سفر کرده بود مینوشت: دلیل بدبختی ارمنی ها در این است که حزب داشناکسیون بر آنها حکمفرما است. این سازمان تروریستی انقلابی سالیان سال است که ارمنی ها را برای حمله علیه مسلمانها تحریک میکند. و بعد از آنکه پاسخ شایسته مسلمانها نصیبشان میشود این موضوع را سرتاسر جهان شایع میکنند تا رغبت جامعه جهانی نسبت به ارمنی های مظلوم و ستم  دیده را بدست بیاورند…. و در سایه تبلیغات سازمان یافته و ماهرانه یی که راه میاندازند حسن رغبتی که درخورشان نبوده بدست میاورند.

وی در ادامه مطالبی را از یک افسر انگلیسی که ظرف مدت چند سال

قره باغ و نقش روسیه در بحران دویست ساله آن

روسیه پس از قرارداد های گلستان و ترکمنچای اهالی مسلمان قره باغ را تهدیدی برای منافع خود می دید، تهدیدی که ترس پیوستن دوباره قفقاز به ایران را در جان روس ها زنده می کرد. دلبستگی اهالی مسلمان قره باغ به اسلام و ایران روسیه را مجاب کرد که جمعیت اقلیت ارمنی وفادار به خود در این منظقه را افزایش دهد.

سرویس قفقاز آناج: اسناد معتبری حکایت از این دارد که امپراطوری روسیه از سال های دور درپی کوچاندن ارامنه به قفقاز جنوبی بوده است، تا از این طریق در مقابل امپراطوری عثمانی و ایران اهرم فشار داشته باشد و تاسیس اولین گروه های نظامی چریکی بین ارامنه مهاجر و قتل عام مسلمانان در شرق ترکیه و شمال غرب ایران در شهر هایی چون خوی ،سلماس و خود ارومیه صحه ای بر این مدعاست.

پاکسازی نژادی صورت گرفته در شهر های قره باغ، و اسکان دادن ارامنه مهاجر به منطقه از اولویت های روسیه از سال های دور بوده است. سیاستی که منجر به قتل هزاران مسلمان شیعه در طی دویست سال گذشته شده است.

واگذار شدن ایروان به ارمنی ها

 مصوبه شورای ملی آذربایجان در خصوص واگذاری شهر ایروان بعنوان مرکز سیاسی به ارمنی ها. (به تاریخ ۲۹ می سال ۱۹۱۸). بدنبال انحلال اتحادیه ماورای قفقاز در تاریخ ۲۶ می سال ۱۹۱۸، شورای ملی ارمنستان در تفلیس تأسیس جمهوری ارمنستان (آرارات) را اعلام کرد. روز ۲۹ می سال ۱۹۱۸ جلسه شورای ملی آذربایجان در تفلیس برگزار گردید. طبق صورت جلسه شماره ۳ آن جلسه، فتحعلی خان خویسکی گزارشی از نتایج مذاکرات انجام شده با شورای ملی ارمنی پیرامون سرحدات ارضی فدراسیونهای آذربایجانی و ارمنی ارایه داده است.

دوره شوروی “ادعاهای ارمنی”

foto

 تسلط مجدد روسیه بر قفقاز جنوبی اوضاع سیاسی در منطقه را تغییر داد. مهمترین ویژگیهای شرایط نوین عبارت بودند از احیای دوباره امپراطوری روس تحت عناوین دروغین و برچیده شدن مظاهر استقلال دولتی.

گفته های ارمنی ها در باره خودشان

از حیث قدمت تاریخی، وطن واقعی ارمنی ها و یا به اصطلاح ارمنستان بزرگ در محدوده ای خارج از قلمروی روسیه و دقیقتر آن در آسیای صغیر قرار دارد. آنچه که مربوط میشود به ارمنی های مقیم قره باغ کوهستانی، بخشی از آنها یعنی آن گروهی که متعلق به نسل طوایف آلبانیان باستان میباشد، از اهالی بومی منطقه هستند