نسل کشی آذربایجانی ها

بیانیه حیدر علی اف رئیس جمهور آذربایجان – ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱

00467-terrorizm

حوادث تروریستی هولناک که، در ۱۱ سپتامبر در شهرهای نیو یورک و واشنگتن اتفاق افتاد، افکار عمومی آذربایجان را شدیداً تکان داده و اندوهگین کرده است. فاجعه وحشتناکی که، با تلفات هزاران نفر و ویرانی های بی شماری همراه بود، در قدرتمندترین کشور جهان رخ داده است. در آستانه قرن ۲۱ که، بشر با امیدهای فراوانی وارد آن می شود، تروریسم بعنوان جنایت جهان شمول، که مرزی نمی شناسد و بر علیه تمامی ارزشهای انسانی جهت گیر شده، بشکل بی سابقه ای در تاریخ نمایان گردیده است. گرچه امروز ایالات متحده آمریکا مورد هدف قرار گرفته است، این بلای دهشتناک بصورت بالقوه می تواند بر علیه همه کشورها و ملتها سمت گیری شود.

ارمنستان با طرح ادعاهای “نسل کشی” سعی میکند اشغال سرزمینهای آذربایجان به فراموشی سپرده شود

Hakkı-Keskin-e1359115396972 

حدود صد سال است که لابی های ارمنی مشغول انتقال اطلاعات مأخوذه از منابع یکسویه، نادرست و در بسیاری از موارد نیز عمدا تحریف شده به جامعه جهانی هستند. امروزه مجالس و جوامع برخی کشورها حوداث مربوط به سال ۱۹۱۵ را با تکیه بر ادعاهای ارمنی ها بعنوان “نسل کشی” به رسمیت شناخته و این روند همچنان ادامه دارد.

گفته های ارمنی ها در باره خودشان

 بی رحمی بیش از حد ملی گرایان ارمنی نسبت به انساندوستی، دلسوزی و میهن پرستی ملتهای ترک و آذربایجانی، یکی از دلایل اصلی بروز اختلاف نظرها بین ترکها و ارمنی ها بوده است.

گفته های ارمنی ها در باره خودشان

“بعد از آنکه اوضاع آرام شد دوباره شوشا را دیدم. در محله ترک نشین، به غیر از خرابه ها چیز دیگری باقی نمانده بود. همه خانه ها در آتش سوخته و صاحبانش به قتل رسیده بودند. همان کار را در محله ترک نشین خان کندی نیز انجام داده بودند… در باکو ارمنی ها با کمک انگلیس ها این شهر بزرگ نفتی را اشغال و بیش از ۲۵۰۰۰ نفر از ساکنین ترک آن را نابود کرده بودند.”

گفته های ارمنی ها در باره خودشان

نمایندگان داشناکی ها دسته های مسلح داوطلب متعددی را دور خود جمع کرده و بطور بی رحمانه یی زنان، کودکان، کهن سالان و معلولین را در سرزمینهای ترک به خاک و خون میکشیدند که صحنه عملیاتهای جنگی بود.