HƏVƏNGDƏSTƏ

hƏVƏNGDƏSTƏ

Müsavat

“ERMƏNİ MƏSƏLƏSİ”

Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü və işğalçılıq müharibəsinin tarixi kökləri erməni tarixinin bəzi məsələlərini nəzərə almağı zəruri edir.

ermeni-dovleti

Qondarma erməni soyqırımının saxta dəlilləri

…1920-ci ildə heç kimin tanımadığı sürgün olunmuş erməni Aldonyan ingilis və fransız dillərində özünün iddia etdiyinə görə, 1915-ci ilə və 1916-cı ilin əvvəllərində Aleppo prefektinə ermənilərin məhv edilməsi ilə bağlı guya Tələt paşanın göndərdiyi şifrə edilmiş teleqramların surətlərindən ibarət “sənədlər” yaydı.

Araz-Türk Cümhuriyyəti

Tarix üzrə fəlsəfə doktorları Kamran İsmayılov və Ələmdar Şahverdiyev ilə Araz Türk Cümhuriyyəti barədə söhbət etdik.