آتش بس ادامه دارد

ارمنستان رژیم آتش بس در نوار جبهه را نقض میکند

واحدهای وابسته به ارتش اشغالگر ارمنستان در ۲۴ مورد رژیم آتش بس حاکم بر نوار جبهه را نقض کرده اند.

به گزارش وزارت دفاع جمهوری آذربایجان مندرج در وب سایت رسمی آن وزارتخانه، یگانهای نظامی ارمنستان طی شب گذشته و بامداد امروز از مواضع خود در روستای چیناری منطقه بئرد در ارمنستان به سوی مواضع نیروهای مسلح آذربایجان واقع در روستای کخا نبی در منطقه طاووس تیراندازی کردند.

۳۷ مورد نقض رژیم آتش بس از سوی ارمنستان در نوار جبهه

 واحدهای وابسته به ارتش اشغالگر ارمنستان در ۳۷ مورد رژیم آتش بس حاکم بر نوار جبهه را نقض کرده اند.

به گزارش وزارت دفاع جمهوری آذربایجان مندرج در وب سایت رسمی آن وزارتخانه، یگانهای نظامی ارمنستان طی شب گذشته و بامداد امروز از مواضع خود در روستای بارکاماوان منطقه نویمبریان و روستای برکابر منطقه ایجوان در ارمنستان به سوی مواضع نیروهای مسلح آذربایجان واقع در روستای قیزیل حاجیلی و تپه هایی در منطقه قزاخ تیراندازی کردند.

ادامه نقض رژیم آتش بس از سوی ارمنستان در نوار جبهه

واحدهای وابسته به ارتش اشغالگر ارمنستان در ۱۵ مورد رژیم آتش بس حاکم بر نوار جبهه را نقض کرده اند.

به گزارش وزارت دفاع جمهوری آذربایجان مندرج در وب سایت رسمی آن وزارتخانه، یگانهای نظامی ارمنستان طی شب گذشته و بامداد امروز از مواضع خود در روستای برکابر منطقه ایجوان در ارمنستان به سوی مواضع نیروهای مسلح آذربایجان واقع در روستای قیزیل حاجیلی در منطقه قزاخ تیراندازی کردند.

۳۱ مورد نقض رژیم آتش بس از سوی ارمنستان در نوار جبهه

واحدهای وابسته به ارتش اشغالگر ارمنستان در ۳۱ مورد رژیم آتش بس حاکم بر نوار جبهه را نقض کرده اند.

به گزارش وزارت دفاع جمهوری آذربایجان مندرج در وب سایت رسمی آن وزارتخانه، یگانهای نظامی ارمنستان طی شب گذشته و بامداد امروز از مواضع خود در روستای موسسگخ  منطقه بئرد در ارمنستان به سوی مواضع نیروهای مسلح آذربایجان واقع در روستای آغدام در منطقه طاووس و نیز از مواضع خود در تپه هایی در منطقه کراسنوسلسک در ارمنستان به سوی مواضع نیروهای مسلح آذربایجان مستقر در تپه هایی در منطقه گده بیگ تیراندازی کردند.