عکس ها

یک روز در اردوگاه آوارگان

عکسبردار: النور بابایف

fotoqraf Elnur Babayev

عکسهای موجود در آلبوم “یک روز در اردوگاه آوارگان” در سال ١٩٩٦ در اردوگاه های اسکان موقت در مناطق ایمیشلی و ساعتلی برداشته شده است. آوارگانی از منطقه جبرائیل که توسط نیروهای مسلح ارمنی اشغال شده، در همان اردوگاهها اسکان یافته بودند. باید گفت که در نتیجه سیاستهایی که بین سالهای ٢٠٠٨-٢٠٠٣ توسط دولت اجرا گردیده، تمامی اردوگاه های آوارگان برداشته شده است.

عکسهای تقدیمی سایت 1905.az در آرشیو اتحادیه عکس برداران آذربایجان محفوظ است.

ما برمیگردیم

عکس بردار: خالد عسگروف

KA photo

این عکسهای در آرشیو اتحادیه عکس برداران آذربایجان موجود میباشد.