عکس ها

الگ لیتوین- مصدومین تجاوز نظامی ارمنی

عکس بردار: الگ لیتوین

oleg_litvin

 

الگ لیتوین در سال ۱۹۴۳ در باکو متولد شده است. از آکادمی دولتی نفت آذربایجان فارغ التحصیل شده است. از سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۰ بعنوان عکس بردار خبری در آژانس تلگراف دولتی اتحاد شوروی موسوم به TACC مشغول بکار بوده است. سالهای بعد با خبرگزاریهایی چون GAMMA، رویترز و AP همکاری داشته است. دارنده جایزه “همای” میباشد. در حال حاضر بعنوان عکس بردار آزاد در فدراسیون روسیه فعالیت خود را ادامه میدهد.