HƏVƏNGDƏSTƏ

hƏVƏNGDƏSTƏ

kvartet

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev – 150

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru Nazim Mustafa və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Güldəniz Qocayeva ilə birlikdə bu il 150 yaşı tamam olan görkəmli yazıçı və ictimai-siyasi xadim Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev barədə söhbət etdik.

 

BİZİM QARABAĞ BİZİM ƏDƏBİYYATDA

Qonaqlarımız Azərbaycan Respublikasının Əməkdar İncəsənət Xadimi, yazıçı-dramaturq Elçin Hüseynbəyli və yazıçı Şərif Ağayar ilə yurdundan-yuvasından didərgin düşmüş soydaşlarımızın həyat səhnələrinin, ümumilikdə Qarabağ mövzusunun bizim nəsrdə inikası barədə söhbət etdik.

“BOZ” (?) SAHƏ

Politoloq Fuad Çıraqov və araşdırmaçı Araz Aslanlı ilə “boz sahələr” fenomeni barədə danışdıq.

IMPAKT FAKTOR!

Filologiya elmləri doktoru, professor Həbib Zərbəliyev və filologiya elmləri doktoru İlham Tahirov ilə azərbaycanlı tədqiqatçıların “impact faktorlu jurnal”larda çap olunması barədə danışdıq.

GÖYÇƏ

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru Bəxtiyar Əhmədov və “Göyçə:Sədənağac-Güney” kitabının müəllifi Lütfiyar Nəsibovla Göyçə mahalında azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırımlar və soydaşlarımızın məruz qaldıqları deportasiyalar barədə danışdıq.