HƏVƏNGDƏSTƏ

hƏVƏNGDƏSTƏ

kvartet

BİZİM MEDiA VƏ BİZİM SEÇKİLƏR-BİRİNCİ SÖHBƏT

Birinci söhbət

 

Qonaqlarımız – Demokratik Jurnalistlər Liqasının sədri Yadigar Məmmədli və AZƏRTAC-ın müxbiri Vüqar Əliyev ilə parlament seçkilərinin mediada işıqlandırılmasını müzakirə etdik.

ÇALDIRAN DÖYÜŞÜ

Qonaqlarımız – tarix üzrə elmlər doktoru, professor Şahin Fazil və tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Dilavər Əzimli ilə Çaldıran döyüşü və Səfəvi-Osmanlı münasibətlərindən danışdıq.

MADE IN RUSSIA

Qafqaz Siyasi Analiz Mərkəzinin direktoru Əhməd Əlili və BDU-nun doktorantı Ceyhun Əhmədli ilə Rusiyadakı son durumu müzakirə etdik.

 

SÜNİK

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Əziz Ələkbərli və tarix üzrə fəlsəfə doktoru Nazim Mustafa ilə Sünik tarixindən danışdıq.