HƏVƏNGDƏSTƏ

hƏVƏNGDƏSTƏ

kvartet

İnsanlıq əleyhinə cinayətlər

Hüquq üzrə fəlsəfə doktorları Rahim Məmmədov və Əlövsət Allahverdiyevlə insanlıq əleyhinə cinayətlərdən danışdıq.

PYES QITLIĞI VARMI?

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, tənqidçi İradə Musayeva və sənətşünaslıq elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, teatrşünas Aydın Talıbzadə ilə müzakirə apardıq.

MƏKTƏBDƏ QİDA – QİDA MƏKTƏBİ

Azərbaycan Tibb Universitetinin Uşaq-yeniyetmələrin sağlamlığı və əmək sağlamlığı kafedrasının müdiri, tibb elmləri namizədi Şəhla Balayeva və Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin mütəxəssisi Cavidan Quliyevlə məktəblərdə qida təhlükəsizliyindən danışdıq.

ATEİZM?!

Jurnalist Vüsal Məmmədov və tarixçi Aqil Şahmuradovla danışdıq.

BLOGGER BOLLUĞU?!

Bakı Bloggerlik məktəbinin təsisçisi Yelena Eyvazlı-Sidorenko və Azərbaycan Gənclərinin Avropaya İnteqrasiyası Təşkilatının idarə heyətinin üzvü Lalə Mehdiyeva ilə danışdıq.