kvartet

Qarabağdan həmişə danışmaq üçün (Birinci söhbət)

_MG_5899

 

Fuad Babayev: “Qarabağ həqiqətləri” adlandırdığımız informasiya məcmusunu istər daxili, istərsə də xarici auditoriyaya çatdırmaq işində hələ də kampaniyaçılıq hiss olunmaqdadır. dan Bu bir tərəfdən başadüşləndir. Çünki “informasiya bəhanəsi” var.

1948-1953. DEPORTASİYA

mg_1689www.1905.az portalının “Kvartet”ində 1948-1953-cü illərdə soydaşlarımızın Ermənistan SSR ərazisindən köçürülmələri barədə qonaqlarımız – tarix üzrə fəlsəfə doktorları Nazim Mustafa və Əsəd Qurbanlı ilə danışdıq.

 

Fuad Babayev: Bir neçə gündən sonra ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 1948-1953-cü illərdə azərbaycanlıların Ermənistan SSR ərazisindəki tarixi-etnik torpaqlarından kütləvi surətdə deportasiyası haqqında 18 dekabrda imzladığı fərmanın 19-cu ildönümüdür. Bu fərmanın 19-cu ildönümü ərəfəsində biz də bu mövzunu qabartmaq istəyirik.

 

Nazim müəllim, Sizin “1948-1953-cü il deportasiyasının bəzi məqamları” məqaləniz “Xalq qəzeti”ndə 2009-cu ildə dərc edilib. Biz azərbaycanlıların Ermənistandan deportasiyası məsələsindən danışanda adətən, buna Sovet İttifaqı kontekstində baxırıq. Amma bu məqalədən görünür ki, buna əslində II dünya müharibəsindən sonrakı vəziyyət kontekstində, Türkiyə ilə Sovet İttifaqının müharibədən sonrakı münasibətləri prizmasından baxmaq lazımdır. Bu hadisələrin beynəlxalq səbəbləri hansılar idi?

AZƏRBAYCAN HEKAYƏSİ (Beşinci söhbət)

_mg_1130“Kvartet” rubrikasının qonaqları yazıçılar Qan Turalı və Qismətdir.

Birinci söhbət

İkinci söhbət

Üçüncü söhbət

Dördüncü söhbət

Fuad Babayev: Söhbətimizə ənənəvi sualımızla başlayırıq. Hekayə qonaqlarımızın yaradıcılığında hansı yeri tutur?

Qan Turalı: Mən kitabıma doqquz hekayə adlandırsam da orda cəmi 7 hekayə vardı. Əlavə olaraq da “Prokurorun üç günü” povesti və “Füzulinin qayıdışı” pyesi. Bu ad həm də mənim böyük ustadım Selincerə göndərilən salam idi, çünki onun da “Doqquz hekayə” adlı kitabı vardı.  Kitabdan  sonra daha beş hekayə yazmışam. Hekayə çox sevdiyim janrdır. Amma həddindən artıq məsuliyyətlə yanaşdığımdan, çox da yaza bilmirəm. Mən təkrarsızlığı sevirəm. Bir mövzuda bir üslubda bir neçə əsər yaza bilmirəm. Bizim yüzlərlə hekayəsi olan “yazıçı”larımız var. Azərbaycan hekayəsi Mirzə Cəlillə başlayır. O Azərbaycan hekayəsinin atasıdır. Amma cəmi 47 hekayəsi var.  Hamısı da təkrarsız, bənzərsiz…  Bizdə hekayə janrı problematik şəkildə inkişaf edir. Hekayəyə roman yazmaq üçün tramplin kimi baxırlar. “Əvvəl hekayə yaz, sonra povest, sonra roman”. Sanki hekayə yazmaq çox asandır. Dünyada ancaq hekayə yazan çox güclü yazıçılar var.

AZƏRBAYCAN HEKAYƏSi (Dördüncü söhbət)

dscf0847

“Kvartet” rubrikasının qonaqları yazıçılar Mübariz Örən və Şərif Ağayardır.

Birinci söhbət

İkinci söhbət

Üçüncü söhbət

Fuad Babayev: Hekayə Şərif Ağayarın və Mübariz Örənin yaradıcılığında hansı yeri tutur?

Şərif Ağayar: Mübariz üç-dörd hekayə ilə birbaşa onluğa vurub. Hamının diqqətini cəlb edib, tənqidçi Cavanşir Yusifli bir hekayəsi haqqında ayrıca yazı yazdı. Adamlar var, əlli hekayə ilə buna nail ola bilmir. Elə ona görə istərdim ki, birinci Mübariz danışsın.